Welcome to my Blog

Monday, October 11, 2010

A Review of Brainswitch out of Depression from Estonia

Brainswitch out of Depression was translated in Estonia and a reviewer from that country was kind enough to send me a review and did her best to English-ize it for me. It's kind of interesting to know that your ideas can influence people even on the other side of the globe. A. B. Curtiss


Brain Switch the path of depression. Paskutinė knyga apie depresiją, kurios jums kada nors prireiks The last book about depression that you'll ever need
Jeigu jūs ar jums brangus žmogus kenčia nuo depresijos, minčių kaitymas galbūt bus tas dalykas, kuris padės visam laikui jos atsikratyti. If you or your dear man suffering from depression, thoughts inflection might be that thing that will get rid of it forever.
Jūs negalite tiesiog ištraukti savęs iš depresijos gniaužtų. You can not just pull themselves from the grip of depression. Ją sukelia sutrikusi cheminių medžiagų pusiausvyra smegenyse. It is caused by impaired balance of chemicals in the brain. Bet minčių kaitymas padeda! Any thoughts inflection helps! Tai paprasta mąstymo pratimų sistema, sukurta remiantis neurologiniais tyrimais ir smegenų kartografija. This is a simple thought exercise system developed on the basis of neurological tests and brain mapping. Pasitelkus šią minčių nukreipimo techniką mintis, jog jus yra apėmusi depresija, galite perkelti į kitą smegenų dalį. Through this technique of diversion thought the idea that you are engulfed depressed, you can move to another part of the brain.
Vaistų ir psichoterapijos poveikio gali tekti laukti savaites ar net mėnesius. Drug and psychological effects may have to wait weeks or even months. Minčių kaitymas veikia akimirksniu. Thoughts inflection is a snap. Kai depresinės mintys iš emocinės smegenų dalies (požievio) laikinai persikelia į mąstančiąją smegenų dalį (žievę), kurioje niekada nebūna depresijos, atsiranda galimybė greitai atsikratyti šios ligos. When thoughts of depressed emotional part of the brain (požievio) mąstančiąją temporarily relocate to the brain (cortex), which is never depressed, there is the possibility of quickly get rid of this disease.
Depresija yra tikra. Depression is real. Mes galime ją pajausti. We can feel it. Nuskenavus smegenis galima ją pamatyti. Nuskenavus brain can see it. Galime ją išmatuoti prarastomis gyvenimo akimirkomis, išreikšti ją chemiškai, biologiškai ir neurologiškai, patikrinti fiziškai ir psichologiškai. We lost it to measure the moments of your life, express it chemically, biologically and neurologically, physically and psychologically check. Ir dabar, laimei, galime ją sustabdyti naudodami minčių kaitymą. And now, fortunately, we can stop it by using the thoughts variations.

No comments: